OM MIG

Det er den måde du vælger at være i verden på, der undersøges og beskrives i samtalen. Gennem samtale vil vi nærme os et billede af, hvordan du relaterer til din omverden, som du er ufravigeligt forbundet med. I beskrivelserne af dit levede liv, bliver det muligt at undersøge, om det er sådan du ønsker at være dig i verden, og måske herfra gå på opdagelse efter det, der skal til for at du kan leve dit liv i overensstemmelse med dine ønsker. Herfra, gennem accept og erkendelse af det, der opdages, kan der foregå en bevægelse, der kan skabe forandring for dig i dit liv i en retning, du selv vælger. Jeg tror på, at der altid er et valg.

Én intention med samtalerne er, gennem en nysgerrig, åben interesse i dig, at tilstræbe et tillidsfuldt samtalerum, der kan gøre det muligt at udfolde og opdage hvordan dit liv ser ud, og hvordan du vælger at leve det. Dette retter jeg mig mod, når vi med fælles intention og vilje, undersøger, hvad der træder frem i dit liv af forestillinger, udfordringer og andet. Måske vil du opleve at komme i kontakt med værdier, styrker, ressourcer eller motiverende elementer, som du, indtil nu, ikke har opdaget bor i dig.

Vi må opdage livet og dernæst tage vores liv på os. En bevægelse mod øget trivsel og mening i livet.

Jeg er 39 år og fra Ågård, en dejlig landsby, der ligger i et naturskønt område mellem Vejle og Kolding.

Jeg er gift med Thomas og sammen har vi to døtre på 11 og 14 år.

Jeg er uddannet lærer og har i en årrække arbejdet på friskole og har derfra en stor interesse for børn og unges trivsel og personlige udvikling. Gennem et årsvikariat som kirke-kultur medarbejder har jeg engageret mig i og med mange forskellige mennesker med vidt forskellige baggrunde og livsfortællinger.

Ud over at dedikere mig til mit studie ved EDP-Instituttet er jeg også  uddannet yogalærer- og underviser, hvilket jeg oplever som dybt meningsfuldt i denne sammenhæng, og som jeg håber, jeg vil kunne trække  erfaringer fra ind i mit psykoterapeutiske virke.

“Det sjove paradoks er, at når jeg accepterer mig selv, som jeg er, så kan jeg ændre mig.”

Carl Rogers